Veerle Bronnen E Hulpverlening

• Becue, E. (2004). Jongvolwassenen en budgetteren: Een handje helpen: Financiëele hulpverlening in een residentiële instelling (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.
• Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het <eHealth>-platform voor het jaar 2018 (13 februari 2018). Belgisch staadsblad
• Better internet for kids (2018). Safer internet forum. https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum
• Bocklandt, P. (2015) onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen… een verkenning – deel 3 – [lesmateriaal].
• Bosch, E. (2017). Gedwongen opname binnen de hulpverlening. Geel: Thomas More Kempen
• Bosman, M., Limmen, H., Hage, S., & Meijel, B. (2007). Een spanningsmeter ter preventie van zelfverwonding bij jongeren: Ervaringen in de jeugdpsychiatrische hulpverlening. Psychopraxis, Jaargang 2007, 9(2), 44-48.
• Bosman, M., Limmen, H., Hage, S., & Meijel, B. (2007). Een spanningsmeter ter preventie van zelfverwonding bij jongeren: Ervaringen in de jeugdpsychiatrische hulpverlening. Psychopraxis, Jaargang 2007, 9(2), 44-48.
• Budde, E. (2000). Wat woorden niet kunnen zeggen: Creatieve middelen in begeleiding en hulpverlening (Methodisch werken). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Buyse, Bertien, Michiels, E, & Demedts, Maurits. (1999). Respiratoire slaapstoornissen - diagnostiek en therapie met speciale aandacht voor het obstructief slaap-apnoesyndroom (OSAS). Tijdschrift Voor Geneeskunde, 51, 1213-1221.
• Carels, E. (2012). Wissel-cultuur of cultuur-wissel?: Interculturele communicatie binnen de residentiële hulpverlening van De Rotonda (vzw De Wissel). Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.
• Carmeliet, E. (1979). INDUCTION OF INWARD GOING RECTIFICATION IN SHEEP CARDIAC PURKINJE-FIBERS. Archives Internationales De Pharmacodynamie Et De Therapie, 242(2), 296-297.
• Clarysse, M. (2017). Help!: Eerste hulp voor iedereen (2de herz. dr. ed.). Mechelen: Rode Kruis-Vlaanderen.
• Coene, Gily., & Raes, Koen. (2009). Ethisch(e) zorgen: Filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening. Gent: Academia press.
• De Jaegher, E. (2007). Hulpverlening aan allochtonen: De meerwaarde van groepswerk (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.
• Decreet houdende organisatie van het afstandsonderwijs via e-learning van de Franse Gemeenschap (13 juli 2016) Belgisch staatsblad
• Deger Astier, E. (2000). Soins esthétiques et de bien-être. Soins : La Revue De Référence Infirmière., 34-37.
• Deth, R. (2007). Online hulpverlening. Psychopraxis, Jaargang 2007, 9(4), 158-162.
• E-hulp (17 oktober 2017).Wat is online hulpverlening. http://www.e-hulp.nl/actueel/wat-is-online-hulpverlening/
• Eysenbach, G. (2011). CONSORT-EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web-based and Mobile Health Interventions. Journal Of Medical Internet Research, 13(4), E126.
• Eysenbach, G. (2011). Infodemiology and Infoveillance Tracking Online Health Information and Cyberbehavior for Public Health. American Journal Of Preventive Medicine, 40(5), S154-S158.
• Fadda, M., Galimberti, E., Fiordelli, M., Romanò, L., Zanetti, A., & Schulz, P. (2017). Effectiveness of a smartphone app to increase parents' knowledge and empowerment in the MMR vaccination decision: A randomized controlled trial. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 13(11), 1-10.
• Fiordelli, M., Diviani, N., & Schulz, P. (2013). Mapping mHealth Research: A Decade of Evolution. Journal Of Medical Internet Research, 15(5), E95.
• Frans de Jonghe, Saskia de Maat, Rien Van, Ariette van Reekum, Nel Draijer, Jolien Zevalkink & Thijs de Wolf (2010). Leidraad langdurige psychoanalytische behandelingen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 207 pp., 3 24, -
• Geenen, E. (2017). Jongvolwassen en depressief? De weg naar hulp(verlening). Sociale School: UC Leuven : Sociale School.
• Keizer, J., & Koekkoek, B. (2006). Verantwoordelijk en onmachtig, of geen van beide?Aandacht voor de emotionele reacties van hulpverleners op zelfverwondend gedrag. Psychopraxis, Jaargang 2006, 8(1), 1-5.
• Keizer, J., & Koekkoek, B. (2006). Verantwoordelijk en onmachtig, of geen van beide?Aandacht voor de emotionele reacties van hulpverleners op zelfverwondend gedrag. Psychopraxis, Jaargang 2006, 8(1), 1-5.
• López Torres L, Tárraga Marcos L, Madrona Marcos F, & Tárraga López Pj. (2018). Applications of telemedicine in the integral management of chronic obstructive pulmonary disease: Systematic review. Revista SOCAMPAR, 3(3), 58-68.
• M Loreto Tarraga Marcos, & Juan Pedro Serrano Selva. (2016). State Anxiety and Burnout in healthcare workers in Albacete. Jounal of Negative and No Positive Results, 1(3), 100-106.
• Mantwill, S., Fiordelli, M., Ludolph, R., & Schulz, P. (2015). EMPOWER-support of patient empowerment by an intelligent self-management pathway for patients: Study protocol. BMC Medical Informatics and Decision Making, 15(1), 18.
• Miron-Shatz, T., Shatz, I., Becker, S., Patel, J., & Eysenbach, G. (2014). Promoting Business and Entrepreneurial Awareness in Health Care Professionals: Lessons From Venture Capital Panels at Medicine 2.0 Conferences. Journal Of Medical Internet Research, 16(8), E184.
• Mullen, E. (2004). Evidence-based policy and practice: Implications for Social Work as a Profession. Journal of Social Intervention., In: Journal of social intervention., Jrg. 13 (2004) nr. 4, p. 5-13.
• Quirynen, Nele, Verliefde, Erik, Fiddelaers-Jaspers, Riet, Broere, Rien, & Van Mol, Sine. (2005). Een Wereld Vol Troost: Kinderen Leren Omgaan Met Verlies, No:cd.
• Schalken, Frank, Wolters, Wouter, Tilanus, Winfried, Van Gemert, Marike, Van Hoogenhuyze, Caroline, Meijer, Ellen, … Postel, Marloes. (2010). Handboek online hulpverlening: Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
• Smals ICT for society. Elektronische draaischijf van de medische zorg. https://www.smals.be/nl/content/elektronische-draaischijf-van-de-medische-zorg
• Stevens, Veerle, & Stuyvaert, Ief. (1994). Prettige dag gehad? Leuven: Garant.
• Tarraga Marcos, M.L., Pannisello Royo, J., Carbayo-Herencia, J.A., Rosich Domenech, N., Alins Presas, J., Castello Panisello, E., Tárraga López, P.J. (2017). Application of telemedicine in obesity management. European Research in Telemedicine. Volume 6 (1), 3-12.
• Van Mieghem, T. (2010). Fetal and Maternal Hemodynamics in Pregnancy - New insights in the cardiovascular adaptation to uncomplicated pregnancy, twin-to-twin transfusion syndrome and congenital diaphragmatic hernia.
• Vanden Berghe, E. (1999). Zingeving, religie en hulpverlening. Psychiatrie En Verpleging : Tijdschrift Voor Hulpverleners in De Geestelijke Gezondheidszorg /, In: Psychiatrie en verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg /, Jrg. 75 (1999) nr. 5, p. 350-362.
• Verharen. (2010). Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten: Doorbreken van de cirkel van verdriet = Psychosocial assistance for relatives of traumapatients breaking through the cycle of grief (with a summary in English). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.