Specialisten

Hier zullen we enkele specialisten opsommen die belang hadden bij onze gevonden info.

De specialisten van e-hulpverlening zijn:

 • Sandra Beelen
-Algemeen Welzijnsmedewerker en projectmedewerker bij Reach Out. Zij heeft haar diploma behaalt als sociaal werken en antroploog.
vrouw%20specialisten.png
 • Alexander Waringa
- Hij is een online psycholoog: gedragsontwikkeling via off-en online interventies. Hij is algemeen directeur en medeoprichter van eCarePro. Hij is verbonden aan Tilburg University als onderzoeker naar de effectiviteit van online begeleiding. Daarnaast is hij ‘ambassadeur eHealth NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)’ en bestuurslid van de NOBCO (Nederlandse Orde van beroepscoaches). Tevens is hij auteur van diverse boeken op het gebied van e-coaching en e-health.
Alexander.jpg
 • Anne Ribbers
- Ze is afgestudeerd in de Psychologie en ze is de mede-oprichter van eCoachPro.nl en Pluform.com. Dagelijks is ze werkzaam als executive(e)-coah, trainer en spreker. Ze is ook verbonden als onderzoeker aan Tilburg University.
Afbeelding1.png
 • Iris Van Asch
- Ze beoefend de functie wetenschappelijk medewerkster aan het Trimbos-instituut te Ultrecht. Ze werkt in de afdeling ouderen, en doet vooral research, die ze samenvat in artikels. Met die artikels worden programma’s gemaakt om mensen concreet te helpen.
Van%20Asch.png
 • Bernadette Willemse
- Ze werkt ook aan het Trimbos-instituut, waar ze de functie programmahoofd beoefend op de afdeling Ouderen. Dit betekent concreet dat ze een hoge functie beoefend op vlak van psychodiagnosticus, en niet alleen research doet, maar met die research tools maakt om ouderen te helpen, en deze in werking helpt brengen.
willemse.png
 • Anne-Margriet Pot
- Zoals ik al zei werkte deze PhD wetenschapster vroeger ook bij het Trimbos-instituut. Ik kan niet precies vinden welke functie ze had, maar het was een zeer hoge functie, misschien wel hoofd van de organisatie. Ze geeft ook les aan de universiteit. Kort na de publicatie van het artikel is ze beginnen werken voor de World Health Organisation als Senior Health Advisor.
Pot.png
 • Hein Sigling

- In 1984 is hij afgestudeerd als arts aan de VU. Sinds 1994 is hij geregistreerd als psychiater (BIG-registratienummer 29023873701) en als psychotherapeut (BIG-registratienummer 19023873716). Voor, tijdens en na zijn opleiding in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen heeft hij gewerkt bij verschillende verslavingszorginstelllingen, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij Riagg's, op (gesloten) opname- en verblijfsafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen, bij een bureau voor arbeidsgerelateerde problematiek en als wetenschappelijk onderzoeker. In 2009 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar hechtingsgedrag bij ratten. Naast zijn particuliere praktijk werk hij als specialismeleider verslaving voor de Parnassia Groep.

 • Jack Porter

- Porter Novelli is een PR-bedrijf en onderdeel van Omnicom. Het bedrijf werd in 1972 opgericht door Jack Porter en Bill Novelli. Het bedrijf is marktleider en heeft ongeveer 100 kantoren in 60 landen. Hun afdeling ‘consumentenprakijkgebied’ toonde een immense groei vanaf 2008. Tot hun klanten behoren wereldwijd ziekenhuizen en centra voor ziektepreventie- en bestrijding

 • Dr. Van Rijen

Dr. Van Rijen bracht heel wat boeken uit over het onderwerp eHealth. De doelgroep is zowel de zorgverstrekker als de zorgbehoevende. Met zijn publicaties maakt hij iedereen wegwijs in het eHealthgebeuren. Hij is ook een veel gevraagd columnschrijver voor vakbladen.

De specialisten van digitale kloof zijn:

 • Eszter Hargittai
- Ze is geboren in het jaar 1973 in Boedapest. Ze is een communicatiewetenschapper en professor aan de universiteit van Zürich.
eszter.png
 • Nail Selwyn
-Neil Selwyn is professor aan de faculteit van het onderwijs, Monash University. Hij heeft eerder gewerkt aan het Institute of Education - University College London, Cardiff University. Neil zijn onderzoek en onderwijs richt zich op de plaats van digitale media in het dagelijks leven, en de sociologie van technologie gebruik in educatieve omgevingen.
nail.png
 • Valerie Frissen
- Valerie is geborgen in het jaar 1960 in Puth. Ze is een buitengewoon hoogleraar in ICT and Social Change aan de faculteit voor wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij tot de groep van professor Dr. Jos de Mul behoort. Ze is hoofd van de afdeling ICT & Policy van de Nederlandse overheidsorganisatie TNO.
valerie.png
 • Ilse Mariën
- Ilse kwam in 2007 bij SMIT werken, waar ze heeft gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot sociale implicaties en beleidsaspecten van digitale media. In februari 2016 verdedigde ze met succes haar PhD waar ze zich op richtte.
ilse.png
 • Colin Lankshear
- Hij is een internationaal geprezen wetenschapper in de studie van nieuwe geletterdheden en digitale technologie.
colin.png