Laisa Bronnen E Hulpverlening

“Eén van de kernopdrachten in algemeen welzijnswerk is een kwaliteitsvolle bereikbare hulpverlening uitbouwen, ook voor wie moeilijk over de drempel geraakt. Het verleden leert dat het winkelmodel niet zaligmakend is. De doelgroep van het algemeen welzijnswerk is heel divers. De methodieken die gebruikt worden om met die doelgroep te werken zijn dat noodzakelijkerwijs dus ook.” (Beelen en Meerschaute, 2010, p.8)
Beelen S. en Van den Meerschaute K.(2010). Onlinehulpverlening, een bewuste keuze en een begrippenomschrijving (p. 8-18) Toegankelijke hulpverlening: Online!?: Beleidsdossier. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem: Algemeen Welzijnswerk
Beelen S. (2010). Aanbevelingen voor het organiseren van kwaliteitsvolle onlinehulpverlening. Berchem, Steunpunt Algemeen
Beelen S. (2009). Draaiboek Intervisie voor Chathulpverlening.Interne Methodiekenmap. Berchem,Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Vlaeminck H. , Vanhove T. De Zitter M. and Bocklandt P.(2009°. Onderzoek naar methodiekvoor onlinehulpverlening ineerstelijnswelzijnswerk. Gent,Arteveldehogeschool, COMPahs Sociaal Werk.
Vlaeminck H. , Vanhove T. De Zitter M. and Bocklandt, P. (2008). Onlinehulpverlening:communiceren in stilte.
Ervaringen van Kinderen met de Kindertelefoon – een vergelijking tussen de ondersteuning via de chat en de telefoon.
Vanhuele H. Verheyen M.(2008). Digitaal Tele-Onthaal: ook pioniers blijven zoeken.
Chys E. (2007) Online gesprekshulpverlening. Interne nota SOVOWES.
Beelen S. Van Den Meerschaute K. (2010). Beyond experimentation. Online strategies in social services. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(4), 49-62.
MillerA. Harrell E. Ye L., Baptiste‐Brown S. Kleim J. , Ohrt, C Beelen, A. (2013). Pharmacokinetic interactions and safety evaluations of coadministered tafenoquine and chloroquine in healthy subjects. British Journal of Clinical Pharmacology, 76(6), 858-867.
Goussey B. (2009). Van over naar met. Een participatief proces met jongeren over hulpverlening in Leuven. RISO Report Oktober 2009, Kessel-Lo
Online hulpverlening. (2012). Psychopraktijk, 4(1), 38.
Schalken F., Wolters W., Tilanus W., Van Gemert M., Van Hoogenhuyze C. Meijer E. Postel, Marloes. (2010). Handboek online hulpverlening: Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Nijs D., Vermeulen P. (2012). Tokk 2.0: De hulpverlening gaat digitaal (Vol. No:37, Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. 37, 3-4). Leuven: Acco.
Stil B. (2012). De mogelijkheden van online hulpverlening in het maatschappelijk werk. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 90(7), 397-400.
Claeys H. (2013). Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening. Tijdschrift Klinische Psychologie., In: Tijdschrift klinische psychologie., 43 (2013) 2 ; p. 76 - 83.
Claeys H. (2014). Online (drug)hulpverlening: De onverkende tak aan de boom. Psyche : Driemaandelijks Tijdschrift Van De Vlaamse Vereniging Voor Geestelijke Gezondheid, In: Psyche : driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheid, 26 (2014) 1 ; p. 8 - 10.
Gehard A. Guided internet-based treatments in psychiatriy, 2016, Zwitserland: Springer, Cham
Anders N. The Development of an Internet-Based Treatment for Problem Gamblers and Concerned Significant Others: A Pilot Randomized Controlled Trial, 2017, begin- eindpagina ( niet gevonden)
list item
Riper H. Internet-based treatment of depression, 2015
Van C. (13 september 2018) Sociaal Huis biedt online dienstverlening, Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article
Van Diepen T. (29 augustus 2018) Steeds meer Vlamingen zoeken online hulp. Het belang van Limburg. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article
Er staan geen auteur bij, geen naam van een krant en ook geen paginanummer
Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

De Leo J. Denys R. Plessers L. Stessens M. Verlee N. & Van Asten S. (2013). De individuele begeleidingsrelatie in een situatie zonder gebruik van online hulpverlening in kaart brengen binnen de bijzondere jeugdzorg. ( bachelorproef) Katholieke Hogeschool: Limburg.
Grossen, V. (2017). Zelfhulp bij alcohol- en andere drugproblemen via het internet. (theses) UC Leuven : Sociale School.
Scheltjens S. Hereijgers,C. Boen N. Van Wijk F. & Van de Water I.(2015). Help dokter Google… Ik herval!: Kan online hulpverlening gebruikt worden in het kader van hervalpreventie bij chronische psychiatrische cliënten? (theses) Turnhout: Thomas More Kempen.
Van Rooijen K.(2012) wat werkt bij online hulpverlening?, 1-29, www.nji.nl/onlinehulp.
Nikken P.(2017) Online hulpverlening. 1-24. Geradpleegd via https://www.nji.nl/
Van Busschbach J. Rooijen S. Van Weeghel J.(2013-2014). Psychiatrische rehabilitatie. 2013. Uitgevrij SWP Amsterdam
VTM. Telefacts. (2013). Mindfulness bij kinderen (TV- uitzending). Vilvoorde: VTM - Telefacts.