Juridische En Maatschappelijke Context

De maatschappelijke context

  • De Federatie van Tele-Onthaaldiensten:

Telefoon: 09 220 82 92
Online: http://www.tele-onthaal.be/index.php?navid=343
e-mail: eb.laahtno-elet|eitaredef#eb.laahtno-elet|eitaredef

  • De zelfmoordlijn van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

Telefoon: 1813

  • De kinder- en jongeren telefoon (KJT) ookwel bekend als AWEL:

telefoon: 102

  • Het netwerk online- advies van JongerenAdviesCentra ( JAC) en Centra voor Algemeen welzijnswerk ( CAW)

Telefoon: 0800 13 500

  • Slachtofferschat

+

De Juridsiche context

Over politiek vinden we niet zoveel maar ik heb op een blog gelezen van een organisatie die ik al besproken heb (Online-Hulpverlening) dat dit vooral wordt besproken onder het politiek onderdeel het Vlaamse ministerie van Welzijn en Volksgezondheid. Wat ik concludeer is door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering dat dit wel voor enkele problemen kan zorgen voor de online hulpverlening organisaties.
De minister die hiervoor verantwoordelijk is is Jo Vandeurzen.
jo%20vandeurzen.png

Als ik verder onderzoek deed over het politiek gedeelte kwam ik op een organisatie uit dat Flanders’ Care heette. Er wordt vanuit deze organisatie €80 000 vrijgemaakt voor het onderwerp online hulpverlening. Je kan een verzoek indienen en indien goedgekeurd kan dit gesponsord en erkend door de Vlaamse overheid. Er wordt zoveel geld vrijgemaakt omdat er veel vraag is de laatste jaren naar Online hulp.

De minister verantwoordelijk voor mijn thema is Maggie de Block.
maggie%20de%20block.jpg
In Vlaanderen is er het preventief gezondheidsbeleid, dat meer en meer focust op psychologische aspecten van de gezondheid via bijvoorbeeld het project zorg en Welzijn, alhoewel ze nog steeds vooral de nadruk legt op de lichamelijke. Dit is deel van Vlaams agentschap Zorg en gezondheid. Psychologen mogen zich wel al officieel rekenen tot hulpverleners. Op regionaal niveau is er ook een beleid, maar die is zeer beperkt in haar mogelijkheden. De stad waarin ik woon zet ook niet echt in op de hulpverlening.