Hannah Bronnen Digitale Kloof En E Hulpverlening

1) Van Riet, N. (2006). Social work: mensen helpen tot hun recht te komen. Assen: Van Gorcum.
2) Smeijsters, H. (2006). Handboek muziektherapie: evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
3) Thienpont, K. (2014). Sociaal werk verbindt. Gent: Academia Press.
4) Grolleman, J., & Coenen M., & Waringa, A. (2018). De digitalisering van de zorg. In A. Waringa, A. Ribbers, E-health Handboek voor zorgverleners (pp. 11-31). Amsterdam: Boom.
5) E-healh Handboek voor zorg- en hulpverleners en https://nl.linkedin.com/in/alexanderwaringa
6) E-health Handboek voor zorg- en hulpverleners en https://www.marbelladutchbusinessclub.nl/services-view/anne-ribbers/
7) Google: https://www.encyclo.nl/begrip/implementeren
8) E-health: Handboek voor hulp- en zorgverleners
9) Jacobs, A. (2014). E-health op de werkvloer: goede zorg begint met een goede anamnese. Zie https://www.smarthealth.nl/2014/11/10/ehealth-op-de-werkvloer-health-communicator-sag/
10) Lange, A., Ven, J.P. van de, Schrieken, B., & Smit, M. (2003). Interapy burn-out: preventie en behandeling van burn-out via Internet. Directieve Therapie, 23(2), 121-145.
www.limo.libis.be
11) Nictiz (2015). E-health monitor. Zie https://www.nictiz.nl/programmas/e-health-monitor/ehealth-monitor-2015/
12) RVS (2002). E-health in zicht. Den Haag: Raad voor de gezondheidszorg en Samenleving.
13) Walther, J.B. (1992). Interpersonal effects in computer-mediated interaction: A relational perspective. Communication research, 19(I), 52-90.
14) Andersson, G., Carlbring, P., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). Internet-based vs. face to face cognitive behaviour therapy for psychatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive behaviour therapy, 47(I), 1-18.
15) Ben-Porath, D.D. & Koons, C.R. (2005). Telephone Coaching in Dialectal Behaviour Therapy: A Decision-Tree Model for Managing Inter-Session Contact With Cliënts. Cognitive and Behavioural Practice, 12, 448-460.
16) Berger, T., Caspar, F., Richardson, R., Kneubühler, B., Sutter, D., & Andersson, G. (2011). Internet-based treatment of social phobia: A randomized controlled trial comparing unguided with two types of guided self-help. Behaviour Research and Therapy, 49(3), 158-169.
17) Blankers, M. (2016). Maatschappelijk rendement van internetinterventies bij stoornissen in het alcoholgebruik. Tijdschrift voor Psychiatrie, (58)10, 712-716.
Bloem, B. (2011). TEDxMaastricht – Bas Bloem – “From God to Guide”. Zie https://www.youtube.com/watch?v=LnDWt10Maf8
18) Bos, K. (2018). De patiënt weet het beter dankzij dokter Google. Geraadpleegd op 20 april 2018, van NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/26/de-patient-weet-het-beter-dankzij-dokter-google-a1589646.
19) Bouma, F. (2018). 85 medewerkers Hagaziekenhuis berispt na inbreuk dossier Barbie. Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/85-medewerkers-hagaziekenhuis-berispt-na-inbreuk-dossier-barbie-a1600992.
20) Burton, C.M. & King, L.A. (2007). Effects of (very) brief writing on health: The two-minute miracle. Britisch Journal of Health Psychology, 1-7.
21) Caudron, J. & Peteghem, D. van (2014). Digital transformation: Bereid je organisatie voor op de toekomst. Culemborg: Van Duuren.
22) Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden (2017). Geraadpleegd op 31 mei 2018, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/2017-11-17.
23) Ribbers, A. & Waringa, A. (2018). E-coaching: direct aan de slag met het nieuwe coachen. Amsterdam: Boom/Nelissen.
24)Waringa, A., Ribbers, A., Peters, M. (2013). Het digitale gesprek, ik zet in. Tijdschrift voor coaching: visieblad voor professioneel begeleiden, 9, 39-42.
25) Ribbers, A. (2015). E-health. Counselling magazine: Onafhankelijk vakblad voor de counsellor, 1, 28-32.
26) Caudron, J., Van Peteghem, D. (2014). Digital transformation: a model to master digital disruption. Antwerpen: DearMedia.
27) Caudron, J. (2010) Haal meer uit sociale media. Antwerpen: Luster.
28) Nictiz. (2011). Afbraak LSP nadelig voor zorg. Zorg en financiering, 10, 117-118.
29) Groen, H. & Drost, M. (2003). Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Tijdstroom.
30) Rosen, L.D. (2013). iDentity: hoe ons digitaal gedrag ons leven bepaalt. Antwerpen: Manteau.
31) Vogels, M. (2006). Regelgeving in het welzijnswerk. Tielt: LannooCampus.
32) Van Deth, R. (2007). Online hulpverlening. Psychopraxis, 8, 170-175.
33) Stil, B. (2012). De mogelijkheden van online hulpverlening in het maatschappelijk werk. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 5, 397-400.
34) Claeys, I. (2018). Oplossingsgericht omgaan met hoogsensitiviteit [bachelorproef] [digitaal]. Antwerpen: Korzybski instutuut. Geraadpleegd via
35) Willems, R. (2004). On-line-registratie van cliëntgegevens in een Centrum Algemeen Welzijnswerk: Ontwikkeling met Active Server Pages [bachelorproef] [digitaal]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
36) Vanhauaert, S. (2006). Forensische cliënten binnen gezondheidszorg en welzijnszorg, regio Zuid-West-Vlaanderen [bachelorproef]. Kortrijk: IPSOC.
37) Djaoui, E. (2000). Les organisations du secteur social: approche psychosociologique. Paris: Ash.
38) Scourfield, J. & Holland, S. (2015). Social work: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
39) Howe, D. (2009). A brief introduction to social work theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
40) Schuurman, K. (2015). Katja’s bodyscan [DVD]. Hilversum: NPO.
41) VRT & Canvas. (2007). Sister Simone in New York [DVD]. Brussel: VRT, Canvas.
42) VRT (Reg. & Prod.). (1994). Een kooi van tijd [video]. Brussel: VRT.
43) Lijstreferentie: CAW. (jaar niet gevonden). Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis. [brochure]. Brussel: CAW.
44) Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de inversteringssubsidie en de bouwtechnische bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk. (19 oktober 2010). Vlaamse codex, 62122.
45) Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. (21 november 2003). Vlaamse codex, 6308.
46) Koninklijk Besluit plaatsing verheidsopdrachten in de klassieke sectoren. (18 april 2017). Vlaamse codex, 55345.
47) Decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw (21 maart 2017). Vlaamse codex, 38304.
48) Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk.(8 juli 2009). Vlaamse codex, 47140.
49) Corijn, M. (2016). De gezinsdimensie in de psychische gezondheid.
50) Leget, C. (2017). Vertrouwen. Bijzijn XL, 1, 13-13.