Emilia Bronnen E Hulpverlening

Bron: anoniem. (2016°). eHealth. Opgehaald van CoZo: https://www.cozo.be/ehealth

BRON: Van Orden, M. & den Hollander, N. (2018) Herstelgerichte ‘blended’ cognitieve gedragstherapie voor cliënten met verslavingsproblematiek. Verslaving, 14, 66-78.

Cunningham, J. (2016) Addiction and eHealth. Addiction, 111(3), p. 389-390.
De Jonge, J., Schippers, G. (2002). Motiverende gespreksvoering. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 57(2002)3, 250-265.

GGZ Nederland (2014). Handreiking eHealth in de praktijk. Tips en handvatten voor implementatie van eHealth in de ggz. http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handreiking%20implementatie %20eHealth%20in%20de%20ggz%20DEF.pdf. Geraadpleegd op: 13 april 2016.

Grolleman, J., & Coenen M., & Waringa, A. (2018). De digitalisering van de zorg. In A. Waringa, A. Ribbers, E-health Handboek voor zorgverleners (pp. 240). Amsterdam: Boom.

Ho, K., Jarvis-Selinger, S., Novak Lauscher, H., Cordeiro, J., Scott, R. (2012). Technology enabled knowlegde translation for eHealth. New York: Springer.

Hyeonmi, C., Kihye, B., Kyung, B. (2018). Associations of eHealth literacy with health-promoting behaviours among hospital nurses: A descriptive crosssectional study. Journal of advanced nursing, 74(7), p. 1618-1627.

Kimura-Yoshida, C., Tian, E., Nakano, ., Amazaki, S., Rossant, J., Aizawa, S., Matsuo, I. (2007). Crucial roles of Foxa2 in mouse anterior-posterior axis polarization via regulation of anterior visceral endoderm-specific genes. Prodeedings of the National Academy of Sciences, 104(14), 5919-5924.

Lambert, M.J., & Shimokawa, K. (2011). Collecting client feedback. Psychotherapy (Chic), 48(1), 72–79.

Mair, F.S., May, C., O’Donnell, C., Finch, T., Sullivan, F., & Murray, E. (2012). Factors that promote or inhibit the implementation of e-health systems: an explanatory systematic review. Bulletin of the World Health Organization, 90(5), 357–364.

Mens, K., lokkerbol, J., Janssen, R., van Orden, L., Kloos, M., Tiemens, B. (2018). A cost-effectiveness analysis to evaluate a system change in mental healthcare in the Netherlands for patients with depression or anxiety. Administration and policy in mental health services research, 2018, 530.

Nijhof, N. (2013). eHealth for people with dementia in home-based and residenital cara [eindwerk]. Twente: University of Twente.

Nijhof, N. (2013). Veelbelovend, maar…: eHealth in de dementiezorg.Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie, 25(2013)6, p. 22-24.

PARC (2017). Kerncijfers Brijder 2016 Noord- en Zuid-Holland. Den Haag: PARC.

Peeters, J., De Veer, A. (2015). Ehealth: de sleutels voor succes. tijdschrift voor verpleegkundige,125(2015)1, p. 36-37.

Pesola, U. (2013). Crossing Boundaries: Transferring eHealth services across the Northern Periphery [eindwerk]. Research reports in informatics.

Riper, H., van Straten, A., Keuken, M., Smit, F., Schippers, G. Cuijpers, P. (2008). Curbing problem drinking with personalized feedback interventions: a meta analysis. American Journal of Preventive Medicine, 36(3), 247-255. Geraadpleegd: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379708009689

Rossenmöller, M., Whitehouse, D., Wilson, D. (2014). Managing eHealth: from vsion to reality. London: Pulgrave Macmilan.

Ruwaard, J., & Kok, R. (2015). Wild west eHealth: time to hold our horses? European Health Psychologist, 17(1), 45–49.

Schippers, G. (2008). Web-based self-help for problem drinkers: a pragmatic randomized trial. Geraadpleegd: Web-based self-help for problem drinkers: a pragmatic randomized trial

Schippers, G. (2010). What Treatment for Which Patients? a New European Interview Schedule for Structured Assessment of Functioning, and for Triage and Evaluation in Patients in the Addictions. European psychiatry, 30, 497-497.

Schippers, G., Broekman, T., & Buchholz, A. (red.). (2011). MATE 2.1 Handleiding en protocol. Nederlandse bewerking. Nijmegen: Beta Boeken.

Schippers, G.M., Smeerdijk, M., & Merkx, M.J.M. (2014). Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Utrecht: Perspectief.

Shimokawa, K., Ishihara, K., Grainge, I., Sherrat, D.J., Vasquez, M. (2010). FtsK-dependent XerCD-dif recombination unlinks replication catenanes in a stepwise manner. Proceedings of the National Acadamy of Sciences, 52, 20906-20911.

Shimokawa, K., Lambert, M.J., & Smart, D.W. (2010). Enhancing treatment outcome of patients at risk of treatment failure: meta-analytic and mega-analytic review of a psychotherapy quality assurance system. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(3), 298–311.

Skär, L., Söderberg, S. (2018). The importance of ethical aspects when implementing eHealth services in healthcare: Adiscussion paper. Journal of advanced nursing, 74(5), p. 1043-1050.

Syryn, L. (2018). De perceptie van patienten tegenover eHealth [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.

Timmer, S. (2011). eHealth in de praktijk: handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth. Bohn Stafleu van Loghum.

Timmer, S. (2015). eHealth in de langdurige zorg: de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzor. Bohn Stafleu van Loghum.

Van Orden, M. & den Hollander, N. (2018) Herstelgerichte ‘blended’ cognitieve gedragstherapie voor cliënten met verslavingsproblematiek. Verslaving, 14, 66-78.

Van Orden, M., Hoffman, T., Haffmans, J., Spinhoven, P., Hoencamp, E. (2009). Collaborative mental health care versus care as usual in a primary care setting: a ranomized controlled trial. Geraadpleegd: https://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ps.2009.60.1.74.

van Orden, M., Leone, s., Haffmans, J., Spinhoven, P., Hoencamp,E. (2017). prediction of Mental Health Services Use One Year After Regular Referral to Specialized Care Versus Referral to Stepped Collaborative Care. Community Ment Health, 2017, 316-323.

van Orden, M., Smit, R., Velders, E., van den Ven, M., Vranckx, G., Weeghel, J. (2016). Uit het sociale isolement: De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Participatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychologische en psychosociale beperkingen, 2016, 20-29.

Volgens onderzoekersbeschouwenorganisatiesdebestaandee-healthbehandelingenalsverouderd en niet-passend in de reguliere zorg, waardoor zij eerder kiezen voor een niet-gevalideerde blended behandeling (Ruwaard & Kok, 2015, p.67).

Volker, P., Till, H. (2016). eHealth. Springer Gabler, Wiesbaden.

Wijnen, R., Verlaan, T. (2017). Ehealth. Geron, 19(2), p 3-3.

Wildt, W.A.J.M. de (2006). Leefstijltraining 2 alcohol, middelengebruik en gokken. Handleiding trainer. Amsterdam: Boom Cure & Care.

Wladimiroff, J., Wessel, M., den Hollander, N. (1998). Prenatale diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen, doel en mogelijkheden. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 1998, 83-84.

ZorginstituutNederland (2013). Werkinstructies voordeCQIKortdurende ambulanteGGZ&VZ.https:// www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/kwaliteit/toetsingskaderen-register/de-cq-index/cqi-vragenlijsten/cqi-vragenlijsten/cqi-vragenlijsten/zinl%3Aparagraph %5B12%5D/zinl%3Adocuments%5B4%5D/1312-werkinstructies-voor-de-cqi-kortdurende-ambu lante-ggz-en-vz/Werkinstructies+voor+de+CQI+Kortdurende+ambulante+GGZ+en+VZ.pdf. Geraadpleegd op: 22 april 2016.

Zorgvisie (2016). Niels Chavannes zet vraagtekens bij e-health. https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/ 2016/6/niels-chavannes-zet-vraagtekens-bij-e-health. Geraadpleegd op: 12 juli 2017.