Daan Bronnen E Hulp En De Digitale Kloof

1. Pot, AM; Van Asch, I; Willemse, B. (2013) Ouderen online!? Hulpverlening voor ouderen via internet. Geraadpleegd op 18/10/2018 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_springer_jour10.1007%2fs13170-013-0011-1&indx=1&recIds=TN_springer_jour10.1007%2fs13170-013-0011-1&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=ouderen%20en%20online&dum=true&dstmp=1539004270967&gathStatIcon=true
2. Hermans, I. (2015). Actualiteit van de sociale media. Geraadpleegd op 18/10/2018 via http://doks.pxl.be/doks/do/files/FiSe8ab2a82155c540c60155c547f9430a26/IrisHermans_ActualiteitViaSocialeMedia_20160613.pdf;jsessionid=9641A8747B856DE7E4184D26EB6DA68E?recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c547f9430a25
3. Paleofeest. (2013). Boeken over de mentale en emotionele aspecten van genezen. Geraadpleegd op 19/10/2018 via https://www.paleofeest.com/boeken-over-de-mentale-en-emotionele-aspecten-van-genezen.html#
4. Van Herck, p., & Van de Cloot, I., (2013) Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België? De feiten achter de mythen. Geraadpleegd via https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers
5. Van Deun, P. ( 2016) Alcohol.Hoeveel is te veel? Geraadpleegd via http://www.vad.be/materialen/detail/alcohol-hoeveel-is-te-veel
6. Overheid Vlaanderen. (2018). Hulp zoeken bij psychische problemen. Geraadpleegd op 10/11/2018 via https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
7. Geirnaert, M. (2016). Een nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik. Geraadpleegd op 17/11/2018 via http://www.vad.be/artikels/detail/een-nieuwe-richtlijn-voor-alcoholgebruik
8. Andersson, G., Carlbring, P., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). Internet-based vs. face to face cognitive behaviour therapy for psychatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive behaviour therapy, 47, 10-28
9. Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord. (28 februari 1994). Vlaamse codex.
10. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering. (8 juli 1987). Vlaamse codex
11. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering.(22/01/2015).Vlaamse codex
12. Rechtspraak SOCIALE VOORZORG - OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. (08/09/1994).Juridat
13. Bos, K. (2018). De patiënt weet het beter dankzij dokter Google. Geraadpleegd op 5/12/2018 via https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/26/de-patient-weet-het-beter-dankzij-dokter-google-a1589646.
14. Trimbos. (2018). Dr. B.M. (Bernadette) Willemse. Geraadpleegd op 8/12/2018 via https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1449
15. Trimbos. (2018). Drs. I.F.M. (Iris) van Asch – Tasseron. Geraadpleegd op 8/12/2018 via https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1670
16. Trimbos. (2014). Anne Margriet Pot naar WHO voor dementie en langdurige zorg. Geraadpleegd op 8/12/2018 via https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/anne-margriet-pot-naar-who-voor-dementie-en-langdurige-zorg
17. Overheid Vlaanderen. (2018). De sociale kaart Vlaanderen. Geraadpleegd op 11/12/2018 via https://www.desocialekaart.be/
18. Awel. (2018). AWEL LUISTERT NAAR ALLE KINDEREN EN JONGEREN MET EEN VRAAG, EEN VERHAAL, EEN PROBLEEM. Geraadpleegd op 11/12/2018 via https://awel.be/over-awel/wat-we-doen
19. Sociale kaart. (2018). Amoz - Anders Mogen Zijn. geraadpleegd op 12/12/2018 via https://www.desocialekaart.be/amoz-anders-mogen-zijn-519832
20. Sociale kaart. (2018). Forum Palliatieve Zorg. geraadpleegd op 12/12/2018 via https://www.desocialekaart.be/forum-palliatieve-zorg-510728
21. Sociale kaart. (2018). Share Forum Van Migranten. geraadpleegd op 14/12/2018 via https://www.desocialekaart.be/share-forum-van-migranten-537051
22. Sociale kaart. (2018). Brussels Forum van Strijd tegen de Armoede. geraadpleegd op 14/12/2018 via https://www.desocialekaart.be/brussels-forum-van-strijd-tegen-de-armoede-501123
23. Andersson G & Cuijpers P (2009) Internetbased and other computerized psychological treaonents for adult depression: a meta-analysis.Cognitiue behauioral therapy 38: 196-205
24. Andrews G ea (2010) Computer therapy for the anxiety and depressive disorders is effective, acceptable and practical health care: a meta-analysis. PLoS one 13; 5(10): el3196
25. Cuijpers P ea (2009) Computer-aided psychotherapy for anxiety disordern: a meta-analytic review. Cognitiue behauioral therapy 38: 66-82
26. Cuijpers P (2005) Depressive disordern in caregivern of dementia patients: a systematic review. Aging & mental health 9: 325-330
27. CBS (2012) Statline: KT gebruik van personen naar persoonskenmerken. Den HaagIHeerlen
28. De Haan J ea (2004) Surfende senioren: kansen en bedreigingen van ICT voor ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
29. Sadiraj K ea (2009) De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
30. www.alzheimer-nederland.nl/media/43887g/ infopdCwaUs_dementie.pdf (geraadpleegd op 20 december 2012)
31. Lindenberg 5 (1996) Continuities in the theory of social production functions. In Ganzeboom H & Lindenberg S (red) Verklarende sociologie. opstellen voor Reinhard WippIer. Amsterdam: Thesis Publishers (p 169-184)
32. Kremers lP ea (2006) Improved self-management ability and wellbeing in older women after a short group intervention. Aging & mental health 10: 476-484
33. Frieswijk N ea (2004) Grip op het leven: genieten van het ouder worden. Utrecht: Het Spectrum

34. Peeters J ea (2012) Dementiemonitor mantelzorg problemen, zorgbehoeften, zorggebruik en oordelen van mantelzorgers. Utrecht: Nivel
35. www.psyfit.nl (geraadpleegd op 7 november2012