Baptiste Bronnen E Hulpverlening

Adams, S. (2017). Under observation: the interplay between eHealth and surveillance. Geraadpleegd op 27 november 2018 van https://link.springer.com/search?query=ehealth
Alzheimer Nederland [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.alzheimer-nederland.nl
Amo, L. (2016). Education-based gaps in eHealth. Journal of medical internet research, 2016, Vol. 18(10), pp. 267.
Bekijkhetnuchter.nl [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.bekijkhetnuchter.nl
Broeckx, D. (2018, 2 juni). Actual Care. Geraadpleegd op 1 december 2018 van https://www.actualcare.be/nl/nl-management/nl-management-ict/het-ehealth-actieplan-stand-van-zaken-door-dirk-broeckx/
Broens, D. (2018, 24 september). De Tijd. Geraadpleegd op 1 december 2018 van https://www.tijd.be/dossier/telecom/e-health-komt-van-de-grond/8080983.html
Candace, J. (2016). Who are the eHealth professionals? Geraadpleegd op 27 november 2018 van https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/e-health
Cheng, L.M. (2016). A novel client service quality measuring model and eHealthcare mitigating approach. International Journal of Medical Informatics, 2016, Vol. 91, pp. 16-31.
CoZo [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 01 december 2018 van https://www.cozo.be/ehealth
eGezondheid [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.ehealth.fgov.be
DeBibliotheek [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?d=dcterms:creator%7CRijen,%20A.J.G.%20van
De Standaard. (2018,15 september). Artsen verliezen tijd en geld door falend eHealth. De Standaard. Geraadpleegd op 27 november 2018 van http://www.standaard.be/cnt/dmf20180914_03743936
Engelen, L. (2018). Augmented health. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.libo.libis.be
Engelen, L. (2012). De patiënt als partner. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.libo.libis.be
Engelen, L. (2011). Health 2.0 The update. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.amazon.com/Health-2-0-update-Lucien-Engelen-ebook
Engelen, L. (2014). ‘Soms denk ik: we moeten een generatie overslaan’. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.libo.libis.be
Europese wet houdende Digital privacy. (2018, 9 januari). Geraadpleegd op 29 november 2018 van https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-privacy
Flaum & Sander, A. (2015). Eyes up, I’m talking to you!. Medical Marketing & Media, 2015, Vol. 50 issue 3, pp. 54-5.
Ganapathy, K. (2007). Building foundations for eHealth. Indian Journal of Medical Research, 2007, Vol. 126(5), pp. 490.
Gemert, L. van (2018). eHealth Research, Theory and Development. London: Routledge.
Gilson, S. (2017). Privacy binnen de gezondheidssector: knelpunten door de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals mobile health. Gent, Universiteit Gent
Goffeau, M. (2013). E-Health in België: Een toegevoegde waarde?. Brussel, VUB.
Hawkins, J.A. (2000). eHealth consumers Eager for internet support Physician Executive, 2000, Vol. 26, pp.5.
HealthValley [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.healthvalley.nl/zoeken?searchtext=saskia%20timmer
Hoorzitting over de stand van zaken van het eHealth-platform. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Vera Jans. (2010, 5 mei). Geraadpleegd op 29 november 2018 van https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/589159
Huson & Nordeman (2008). Technologische ontwikkelingen in GGZ. Geraadpleegd op 28 november 2018 van https://www.stichtingpandora.nl/jcms/images/stories/pandora/bijlagen/Rapport%20Technologische%20ontwikkelingen%20in%20de%20GGz%20(2008).pdf
KB van 20 september 2012 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij het eHealth-platform. Geraadpleegd op 29 november 2018 van Belgisch Staatsblad 19/10/2012
Keijser (2005). Online gezondheidsinformatie en lotgenotencontact. Geraadpleegd op 23 november 2018 van https://www.researchgate.net/publication/316859919_Online_gezondheidsinformatie_en_lotgenotencontact
Knack. (2018, 11 augustus). De Block neemt maatregelen na problemen met eHhealthplatform. Knack. Geraadpleegd op 28 november 2018 van https://www.knack.be/nieuws/belgie/minister-de-block-neemt-maatregelen-na-problemen-ehealth-platform/article-normal-1183745.html
Korsten, R. (2016). eHealth uitdagingen: therapieconsistentie in e-mailbegeleiding voor betere kwaliteit. Enschede, Universiteit Twente.
Kruk, T. van der (2014). Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen. Amsterdam: Boom uitgevers.
Marano, A. & Di Nicolantonio (2015). Ergonomic design in eHealthcare. Procedia Manufacturing, 2015, Vol. 3, pp. 272-279.
Meijnkens, L. (2016). Beter met eHealth in 60 minuten. Zaltbommer: Haystack.
Mijnzorgpagina.nl [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.mijnzorgpagina.nl
Parkinsonnet.nl [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.parkinsonnet.nl
PorterNovelli [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 16 november 2018 van https://www.porternovelli.com
Porter & Novelli (2011). Helft Nederlanders wil mening patiënten lezen. Geraadpleegd op 16 november 2018 van https://www.medicalfacts.nl
RaadRVS [Website]. (2005,31 mei). Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.raadrvs.nl
Rijen, A.J.G. van (2002). De meerwaarde van eHealth. Geraadpleegd op 28 november 2018 van https://www.medisch contact.nl
Rijen, A.J.G. van (2003). Internetgebruiker, arts en gezondheidszorg. Geraadpleegd op 28 november 2018 van https://www.bibliotheek.nl
Rijen, A.J.G. van (2003). Internetgebruiker en kiezen van zorg. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.bibliotheek.nl
Rijen, A.J.G. van (2005). Internetgebruiker en veranderingen in de zorg. Geraadpleegd op 22 november 2018 van https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Achtergrondstudie_-_Internetgebruiker_en_veranderingen_in_de_zorg.pdf
Rosenmöller, M. (2014). Managing eHealth. Geraadpleegd op 27 november 2018 van https://link.springer.com/book/10.1057/9781137379443
Seniorennet [Website]. (z.j.). Geraadpleegd op 14 november 2018 van https://www.seniorennet.nl
Spek (2007). Internet-based cognitive behaviour therapy. Geraadpleegd op 23 november 2018 van https://www.researchgate.net
SPK. (2017, 8 augustus). De dokter is nog niet mee met e-health. De Morgen. Geraadpleegd op 28 november 2018 van https://www.demorgen.be/binnenland/de-dokter-is-nog-niet-mee-met-e-health-b0025193
Timmer, S. (2015). Ehealth in de langdurige zorg: De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Timmer, S. (2017) Ehealth in de ouderenzorg. Geron, 2/2017.
Timmer, S. (2011). eHealth in de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Timmer, S. (2010). Empowerment, het begrip ontleend. Geraadpleegd op 12 november 2018 van https://www.changinghealthcare.nl
Timmer, S. (2016). Ehealth in de huisartsenpraktijk. Bijblijven,2016.
Timmer, S. (2015). Hoe krijg ik zicht op de mogelijkheden van eHealth? Timmer, S. (2015). Ehealth in de langdurige zorg: De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg. In S. Timmer(Ed.), eHealth, een overzicht (pp. 13-45). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd op 12 november 2018 van https://www.link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007%2F978-90-368-0828-6 28.
Timmer, S. (2010). Patiënt aan de knoppen. Geraadpleegd op 12 november 2018 van https://www.changinghealthcare.nl
Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 10 april 2014. Geraadpleegd op 29 november 2018 van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041023&table_name=wet
Wet KB 2013-04-10/23, art. 60. (2013, 19 juli). Geraadpleegd op 29 november 2018 van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013071945
YouTube. (2018). eHealth in de praktijk [Online video]. Geraadpleegd op 14 november 2018 van: https://www.youtube.com/watch?v=4QeSpwW2opM
YouTube. (2018). eHealth in de praktijk [Online video]. Geraadpleegd op 14 november 2018 van: https://www.youtube.com/watch?v=EvO0dGtfUpQ
YouTube. (2018). eHealth in de praktijk [Online video]. Geraadpleegd op 14 november 2018 van: https://www.youtube.com/watch?v=HJckLH_P3Aw