Welkom

Welkom.
Wij zijn Baptiste, Daan, Emilia, Hannah, Justine, Laïsa, Nizar en Veerle. Acht eerstejaarsstudenten toegepaste psychologie aan Vives Campus Kortrijk. Wij hebben deze website ontworpen voor het vak informatievaardigheden, om u wat bij te leren rond de onderwerpen digitale kloof en E-hulpverlening.

We zijn begonnen met een algemene onderwerpsverkenning. Vervolgens heeft iedereen een betrouwbare basistekst gekozen waar we de hoofdzakelijke informatie hebben uitgehaald. Nadien hebben we andere bronnen gezocht met aanvullende informatie om een totaalbeeld te krijgen over ons onderwerp. Daarna hebben we organisaties, juridische documenten en statistieken gezocht met als doel een valide en adequate tekst te bekomen. Om af te sluiten hebben we alles in een werkdocument gegoten en er structuur aan gebracht.

Op deze Wikidot hebben we al onze belangrijke informatie samen geplaatst. We hebben titels gemaakt en de pagina gestructureerd om een overzichtelijk en aantrekkelijke website te bekomen. Ons doel is dat u op een eenvoudig en snelle manier al onze gevonden informatie terug vindt.

E-hulpverlening is hulp die geboden wordt bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen, waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie. Het verstrekken van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling en nazorg nemen in de e-hulpverlening een centrale plaats in.

Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. De term is zowel van toepassing op maatschappelijk vlak tussen individuen, als op wereldschaal tussen technologisch meer en minder ontwikkelde landen.
Dit probleem wordt intussen algemeen erkend en de voorbije jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan om de toegang tot nieuwe media en een goed gebruik ervan bij kansarme groepen te verbeteren.

Indien er nog onduidelijkheden zijn, vindt u op de pagina "Onze groep" iedereen zijn/haar persoonlijk werkdocument.

We wensen jullie veel leesplezier op onze site!

welkom.png